รถไฟพลังงานแสงอาทิตย์สุดเจ๋งของอินเดีย

การรถไฟแห่งประเทศอินเดียเล็งเห็นความสำคัญของของปัญหามลพิษและการลดปริมาณการใช้น้ำมัน ประกอบกับต้นทุนของเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ที่นับวันมีราคาถูกลงเรื่อยๆ ทำให้หน่วยงานที่ดูแลกิจการรถไฟของอินเดียหันมาสนใจพลังงานสะอาด เพื่อลดต้นทุนของธุรกิจ โดยได้ทำการเปิดตัวโครงการสายรถไฟที่ผลิตจากแสงโซล่าร์เซลล์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า  Diesel Electric Multiple Unit (DEMU) โดยหัวรถจักรที่ทำหน้าที่ลากขบวนรถไฟยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลล์อยู่เช่นเดิม แต่จะมีการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ไว้บนหลังคารถไฟ และแผงโซล่าร์เซลล์จะทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อหล่อเลี้ยงระบบไฟส่องสว่าง พัดลม และแผงป้ายแสดงข้อมูลที่ติดตั้งอยู่ในขบวนรถ แล้วแผงโซล่าร์เซลล์จะเข้ามาแทนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเดิม ที่สร้างไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซล สามารถทำให้การรถไฟของอินเดียประหยัดน้ำมันดีเซลล์ได้ถึง 21,000 ลิตร และลดค่าใช้จ่ายได้ ประมาณ 673,400 บาท ต่อปี