ฝากกำลังใจไปกลับเพลงนี้ “ศรัทธา”

“ศรัทธา” คือความเชื่อมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง และมุ่งมั่นทำไปในสิ่งที่หวังหรือฝันไว้…. แม้ว่าบางครั้งการที่เราเดินไปบนเส้นทางที่เราวาดฝันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้ เจอกับอุปสรรค์และปัญหาต่างๆ ก็ขอให้เราจงสู้และฝ่าฝันมันไปให้ได้ ดั่งที่ผู้ชายคนนี้ได้ทำให้คนไทยทั้งประเทศเห็นแล้วว่า… พลังแห่งศรัทธาคือสิ่งที่วิเศษที่สุด