เชื่อหรือไม่ว่า มีอุปกรณ์ที่ใช้งานระบบ Android มากกว่า 3,100 รุ่น

ระบบปฏิบัติการ Android เป็นที่ทราบกันส่วนใหญ่จะอยู่ในโทรศัพท์เป็นหลัก ที่พัฒนาจากทาง Google ซึ่งจากข้อมูลแล้ว พบว่ามีมากกว่า 3,100 รุ่นด้วยกันที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android อยู่ในขณะนี้ และได้รับการรับรองโดยตรงจากทาง Google อีกด้วย ว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามรรถเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ Android

แต่ทั้งหมดใน 3,100 รุ่นนั้น ยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android รวมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็น Tanlet, นาฬิกา, TV และอื่นๆ นับว่าเป็นการเปิดกว้างสำหรับ Android ในหลากหลายผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็น Google, Samsung, Huawei, Xiaomi, Etc.