FBI ส่งจดหมายไปยังตำรวจท้องถิ่นในสหรัฐ ยินดีช่วยปลดล็อคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สืบเนื่องมาจากที่ FBI ถอดรหัส iPhone ในคดีเมือง San Bernardino ได้นั้น งานนี้ก็ได้ส่งจดหมายไปยังตำรวจท้องถิ่นในสหรัฐ และเล่าเรื่องคดีดังกล่าวให้ฟัง พร้อมทั้งมีการระบุว่ายินดีช่วยเหลือปลดล็อคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์กับหน่วยงานพันธมิตรด้วย รู้สึกว่าตั้งแต่ที่ FBI ถอดรหัส iPhone ได้ ก็อาจจะแทบไม่ได้หยุดพัก เพราะอัยการท้องที่หลายแห่งเองก็ได้ขอความช่วยเหลือในการถอดรหัสข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ที่เป็นของกลางในคดีเข้ามา ซึ่งทาง FBI เองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนวิธีการถอดรหัสอย่างไรหรือมีองค์กรใดช่วยเหลือบ้าง ก็ยังไม่มีการเปิดเผยจากองค์กรแต่อย่างใด