Keybase Filesystem บริการแชร์ไฟล์เข้ารหัส

Keybase Filesystem ก็คือบริการแชร์ไฟล์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเหมือนกับ Dropbox หรือ Google Drive เปิดตัวโดย Keybase.io ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนกุญแจเข้ารหัสเพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนถึงกันได้ง่าย และแน่นอนว่าบริการแชร์ไฟล์นี้จะต้องปลอดภัยอย่างมาก เพราะการแชร์ไฟล์ทั้งหมดของ Keybase Filesystem จะต้องเข้ารหัสและมีการยืนยันเจ้าของไฟล์ด้วยกุญแจเข้ารหัส เพื่อให้ไฟล์ทั้งหมดสามารถยืนยันได้ว่ามาจากเจ้าของจริงหรือไม่ และล็อคให้เฉพาะคนที่แชร์อยู่เท่านั้นสามารถอ่านไฟล์ได้  ซึ่งมีพื้นที่ให้ใช้บริการอยู่10 GB และไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใด ทำให้เราสบายใจได้ว่าข้อมูลของเราจะปลอดภัยและไม่มีวันสูญหายย