LastPass ใจปล้ำ เปิด Unlimited Device Sync ให้ใช้ฟรีๆ

สำหรับ LastPass เว็บไซต์เก็บบันทึกรหัสผ่านชื่อดังบนระบบ Cloud เปิดให้ใช้งานความสามารถ Unlimited Device Sync เรียบร้อยแล้ว, ซึ่งก่อนหน้านี้ความสามารถนี้จะต้องซื้อใช้สำหรับอุปกรณ์พกพาเพิ่มเติม แต่ยังคงฟรีสำหรับ Desktop แต่หลังจากนี้ ฟรีล้วนๆ สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งาน LastPassเลย และอยากจะบันทึกรหัสผ่านไว้บนคลาวด์ แนะนำตัวนี้เลย ฟรีและดี รองรับหลายเบราเซอร์ด้วย