Twitter ทดสอบปุ่มกดติดตามรับแจ้งเตือนการสนทนาในข้อความ

Twitter ยืนยันกำลังทดสอบปุ่มกดติดตามรับแจ้งเตือนการสนทนาในข้อความ เพื่อให้ Twitter เป็นพื้นที่สนทนามากขึ้น ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการทดสอบ ไม่ได้ระบุว่าจะเปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้งานได้เมื่อไหร่

สำหรับวิธีการใช้งานฟีเจอร์ คือ ในทวีตข้อความจะมีปุ่มรูประฆังเพิ่มขึ้นมาที่มุมบนขวา โดยมีคำอธิบายว่าใช้ Subscribe to conversation เมื่อเรากดติดตาม เราก็จะได้รับแจ้งเตือนเมื่อทวีตดังกล่าวมีการตอบโต้กัน โดยไม่ต้องกด Like เพื่อมาตามดูทีหลังเหมือนเก่า