WhatsApp ปรับลิมิตการส่งต่อข้อความอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ WhatsApp ได้ปรับลิมิตการส่งต่อข้อความในแต่ละครั้งได้สูงสุด 20 คน จากเดิม ส่งต่อข้อความได้ 250 คน ต่อครั้ง และตอนนี้ WhatsApp ก็ประกาศปรับการส่งต่อข้อความอีกครั้งเหลือเพียง 5 คน เท่านั้น เนื่องจาก WhatsApp ยังต้องทำสงครามกับข่าวปลอมอย่างต่อเนื่อง การปรับลดครั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มการป้องกันการแชร์ข่าวปลอมได้มากกขึ้นอีก