Windows Server เตรียมเข้าโครงการ Windows Insider

โครงการ Windows Insider คือโครงการที่จะให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมทดสอบความสามารถใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาในบริการของทาง Microsoft ก่อนที่จะออกเวอร์ชั่นที่เป็น Production ออกมาขาย เราจะได้ทดสอบรุ่นใหม่ๆก่อนใครนั่นเอง

Windows Server ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะเข้าร่วมโครงการของ Windows Insider ด้วย สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้ใช้งาน Windows Server License ของแท้ ตลอดจนกว่าจะหมดอายุโครงการ Insider กันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมการทดสอบรุ่น Preview นั้นไม่รับประกันถึงปัญหาการใช้งานต่างๆ และไม่แนะนำให้ใช้งานในระดับ Production เพราะอาจจะไม่เสถียรในการใช้งานจริงนั่นเอง