Xiaomi พบปัญหาหลังปล่อยอัพเดต Android 11 ให้กับ Xiaomi Mi A3

หลังจากที่ทาง Xiaomi ได้ทำการปล่อย Android 11 One ให้กับ Xiaomi Mi A3 กับพบว่ามีการรายงานจากผู้ใช้งานจำนวนมาก ถึงข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบปฏิบัติการ Android ดังกล่าว พบว่าไม่สามารถเข้าถึงเครื่องได้ ค้างอยู่หน้าบูทระบบ ทำให้ผู้ใช้งานจำนวนมากไม่สามารถใช้โทรศัพท์ Mi A3 ได้ หลังจากมีการอัพเดต

ทาง Xiaomi จึงระงับการอัพเดตดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สำหรับผู้ใช้งานที่อัพเดตไปแล้วพัง ให้นำเอาเครื่องเข้าศูนย์บริการ Xiaomi เพื่อทำการติดตั้งระบบใหม่ย้อนหลัง ให้เครื่องสามารถกลับมาใช้งานได้ก่อน โดยอาจจะย้อนไปติดตั้ง Android 10 แทน