Microsoft เปิดให้คนทั่วไปทดสอบ Cortana for Android เวอร์ชัน Beta ได้แล้ว

Cortana-for-Android

Microsoft ได้ฤกษ์เปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปร่วมทดสอบ Cortana for Android เวอร์ชัน Beta ได้แล้ว หลังจากทดสอบแบบปิดมานาน แต่ก็ยังจำกัดเฉพาะผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ผู้ใช้งานในไทยต้องรอไปก่อน ในส่วนของ Cortana for Android ก็จะคล้ายกับบน Windows 10 หรือ Windows Phone สามารถตั้งค่าให้เรียก Cortana จากปุ่มโฮมได้ แต่ไม่สามารถรองรับคำสั่งเสียง Hey Cortana แบบไม่ต้องกดปุ่มได้ ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสร่วมทดสอบด้วยหรือเปล่า หรือว่าอาจจะได้ใช้เวอร์ชันเต็มไปเลย ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีค่ะ