Samsung เข้มงวดการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Galaxy S8/S8+

อย่างที่เราทราบกันว่า Samsung เคยประสบปัญหาแบตเตอรี่จาก Galaxy Note 7 มาแล้ว ซึ่งก็สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากให้กับบริษัท เพราะต้องเรียกคืนเครื่องจากทั่วโลก และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ลดลงด้วย งานนี้มือถือเรือธงอย่าง Galaxy S8/ S8+ ที่ออกมา จึงต้องได้รับการตรวจสอบในเรื่องของแบตเตอรี่อย่างเข้มงวด โดยมีการนำ 8-Point Battery Safety Check ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจเช็คแบบใหม่มาใช้ และยังต้องได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย