Google ได้รับสิทธิบัตรระบบป้ายสัญญาณสำหรับรถยนต์ไร้คนขับแล้ว

อย่างที่รู้กันว่า Google ได้ทำรถยนต์ไร้คนขับขึ้นมา พร้อมกับมีการวิ่งทดสอบบนถนนจริงแล้ว และเพื่อเป็นการบอกสัญญาณแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นที่อยู่ใกล้เคียง ว่ารถมีการเคลื่อนที่อยู่หรือรถกำลังหยุดนิ่งอยู่ จึงได้ติดตั้งป้ายไว้รอบๆตัวรถเพื่อสื่อสารกับคนรอบนอกให้เข้าใจนั่นเอง ซึ่งตอนนี้ Google ก็ได้รับสิทธิบัตรระบบป้ายสัญญาณสำหรับรถยนต์ไร้คนขับแล้ว เรื่องนี้อาจทำให้ผู้คนยอมรับรถยนต์ไร้คนขับมากขึ้นก็เป็นได้ นี่อาจจะเป็นจุดประสงค์หลักของเรื่องนี้นั่นเอง